Regulamin

Drukuj

REGULAMIN

EKSTREMALNYCH ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ ZIMNY MORDOWNIK

20 STYCZNIA 2024 R.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dotyczy Ekstremalnych Zawodów na Orientację „Zimny Mordownik”.

 2. Organizator:

Jan Lenczowski – sędzia główny, budowniczy tras narciarskich

 1. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą też wolontariusze.

 2. Cele zawodów:

   • Sprawdzenie umiejętności poruszania się na nartach w trudnym terenie, granic własnej wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej;

   • Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania;

   • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu;

   • Integracja sympatyków sportu i turystyki, w tym rajdów na orientację;

   • Ukazanie uczestnikom piękna Beskidu Niskiego oraz walorów krajoznawczych gminy Sękowa.

§ 2 Termin i Miejsce

 1. Termin – 20 stycznia 2024 r.

 2. Baza – Centrum Narciarstwa Biegowego - Krzywa 8, 38-307 Radocyna.

 3. Miejsce wyznaczenia tras – okolice Krzywej.

§ 3 Forma Zawodów

 1. TN50 - trasa narciarska o długości ok. 50 km, limit czasu 12 godzin (może ulec zmianie).

 2. TN20 -  trasa narciarska o długości ok. 25 km, limit czasu 10 godzin (może ulec zmianie).

 3. TN10 -  trasa narciarska o długości ok. 10 km, limit czasu 8 godzin (może ulec zmianie).

 4. Warunkiem organizacji tras jest zgłoszenie się co najmniej 10 uczestników i uczestniczek do dnia 10 stycznia.

 5. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do startu na trasach pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego). Na trasie TN10 nie ustala sie dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

 6. Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

§ 4 Klasyfikacja

 1. Na wszystkich trasach,  prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

 2. Dodatkowo na trasie TN50 oraz TN20 przewiduje się klasyfikację pośród weteranów "KW" (kobiety powyżej 50 r.ż.) i "MW" (mężczyźni powyżej 50 r.ż.).

 3. O kolejności w klasyfikacji zawodów decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK - czas pokonania trasy.

 4. Aby zostać sklasyfikowanym należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 PK.

 5. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów i okażą kartę startową.

 6. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK, zaś po upływie 30 minut od limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 7. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 24 godzin po zawodach (liczy się data otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.

§ 5 Wyposażenie Uczestnika 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

   • narty biegowe klasyczne i kijki;

   • kompas;

   • telefon komórkowy z baterią działającą na czas zawodów, polecamy wpisać nr GOPR i/lub wgrać aplikację RATUNEK, tel. komórkowy włączony przez cały czas trwania zawodów;

   • zestaw pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);

   • latarka z zapasem baterii;

   • dokument tożsamości.     B. Wyposażenie zalecane:

   • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;

   • woda i prowiant;

   • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

 § 6 Zasady Współzawodnictwa

 1. Uczestnicy w czasie trwania imprezy mają prawo poruszać się na nartach biegowych, śladowych lub backcountry. Sugerowane narty do stylu klasycznego. Nie można poruszać się bez nart. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 

 2. W razie braku śniegu, lub niewystarczającej ilości, zawody odbędą się pieszo, bez nart, organizator poinformuje o tym fakcie na kilka dni przed zawodami.

 3. PK w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający opis i perforator. Dodatkowo, punkty będą zabezpieczone kolorową taśmą lub konfetti. Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

 4. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i zaliczanie punktów PK. Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.

 5. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest). Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

 6. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora oraz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy. Złamanie zakazów skutkuje dyskwalifikacją.§ 7 Program Imprezy

Sobota 20 stycznia 2024 r.

 • 7:00 - 10:30 - przyjmowanie uczestników w bazie zawodów oraz wydawanie pakietów startowych

   

  TN50

  TN20

  TN10

  Odprawa techniczna

  7.45

  9.15

  10.15

  Start trasy

  8.00

  9.30

  10.30

  Limit trasy

  20.00

  19.30

  18.30

 • 13:00 - 20:30 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy

 • 16:30 - 20:00 - ciepły posiłek regeneracyjny dla uczestników na mecie zawodów § 8 Zgłoszenia i Wpisowe

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej (http://mordownik.pl/index.php/formularz-zapisu).

 2. Opłata za udział jednej osoby wynosi: 90 zł płatne na konto do 10.01.2024, lub 120 zł w bazie zawodów.

  Do zniżki w wys. 50% są uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, mieszkańcy gminy Sękowa, członkowie stowarzyszenia "Śnieżne trasy przez lasy".

 1. Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:

  1. Nr konta: 90 1030 0019 0109 8510 0184 3899

  2. Nazwa: Jan Lenczowski.

  3. Dopisek: „Zimny Mordownik”, trasa oraz imię i nazwisko osoby lub osób, za które wnoszona jest opłata.

 2. Rezygnacja – uczestnik rezygnujący z udziału w zawodach otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10 PLN, jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na adres mailowy organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 10 stycznia 2024 r. do godz. 24:00

§ 9 Świadczenia

 • Komplet map dla każdego uczestnika;

 • Dostęp do toalety w bazie zawodów;

 • Karta startowa;

 • Ciepły posiłek w bazie lub w bliskim sąsiedztwie bazy po powrocie z trasy w sobotę;

   

§ 10 Nagrody

 • Medale i nagrody będą uzależnione od ilości uczestników i pozyskanych sponsorów.

 •  

§ 11 Obowiązki Uczestników

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem zawodów.

 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, w szczególności przepisów ruchu drogowego i ppoż. i innych praw obowiązujących na terenie imprezy.

 3. Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przy odbiorze pakietu. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator informuje, że narciarstwo to sport niebezpieczny.

 4. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po zawodach do godziny 21:00 w sobotę 20 stycznia 2024 na jeden z poniżej podanych sposobów:

   • osobiście w bazie zawodów,

   • telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 665 372 889. 

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zawodów na Orientację "Zimny Mordownik" - w tym publikacja imienia i nazwiska na liście startowej, na liście wyników oraz przesyłanie komunikatów dotyczących organizacji zawodów i kolejnych edycji "Zimnego Mordownika".

 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie).

 4. Odbiorcami danych jest organizator i ubezpieczyciel imprezy.

 5. Dane będą przetwarzane zgodnie z celem wymienionym w pkt 2. w okresie 3 lat.

 6. Organizator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 7. Uczestnik Zawodów na Orientację “Zimny Mordownik” ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach “Zimnego Mordownika”. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 8. Uczestnik Zawodów na Orientację “Zimny Mordownik” ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa w przypadku niezgodnego przetwarzania danych osobowych.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top